Strona 1 z 1

Program poszukiwań pochówków żołnierzy Wojska Polskiego

: sob mar 14, 2015 3:45 pm
autor: Jako
Szanowni Państwo,
Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 3 lat prowadzą wspólnie program poszukiwań pochówków żołnierzy Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 r. zginęli na terenie obecnej Ukrainy Zachodniej. W latach 2012-2015 ekshumowano kilkadziesiąt szczątków żołnierzy WP, przy których odnaleziono kilkanaście nieśmiertelników. Udało się odczytać dane następujących żołnierzy:
1. Jan BENDYKOWSKI, katolik, ur. 27.01.1914 r., Rypin;
2. Stanisław CZYŻEWSKI, ur. 191? (ostatnia cyfra nieczytelna), Kutno;
3. W?????y (Walenty, Wincenty?) CZAIŃSKI, katolik, ur. 19??;
4. Jan DOMAGAŁA, katolik, ur. 1916, Kielce, dodatkowy nr 60;
5. Józef GWOZDZIAŃSKI, katolik, ur. 1915, Sanok;
6. Bernard KORABIOWSKI, katolik, OF. WET, ur. 24.01.1892 r.;
7. Józef BAŁOS, katolik, ur. 191?, Wadowice, dodatkowy nr 126;
8. Józef FELUSIAK, katolik;
9. Tadeusz ZMELONEK, katolik. Udało się odnaleźć rodzinę żołnierza.
10. Stanisław JASKULSKI vel JASKÓLSKI, Nowy Sącz (dane na podstawie relacji ustnej);
15. Józef MICH, ur. 20.03.1919 r. (grób na cmentarzu w miejscowości Janów obecnie Iwano-Frankowe);
16. F…… MAJKA, ur. 1916?, Stanisławów;

Szanowni Państwo, zwracamy się z apelem o kontakt do osób, które rozpoznają wśród ww. osób swoich krewnych.
Apelujemy także o kontakt do osób, które poszukują swoich krewnych poległych w 1939 r. na terenie obecnej Ukrainy Zachodniej. Chcemy maksymalnie odtworzyć listę poległych, by w przyszłości na cmentarzu, gdzie spoczną szczątki ekshumowanych przez nas żołnierzy, na pomniku umieścić nazwiska wszystkich poległych w kampanii wrześniowej na tych terenach. Prosimy o przekazywanie maksymalnie dokładnych danych osobowych, stopni wojskowych, jednostek wojskowych i informacji o okoliczności śmierci (miejscowościach).

Konsulat Generalny RP we Lwowie, lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl. Prosimy o przesyłanie wiadomości z nagłówkiem „Lwów – kampania wrześniowa 1939 r ”.