Wilno wrzesień 39 i obóz pracy w Yuzhe/Wilno Sept 39 & Yuzhe Labour Camp /

Działania polityczno-militarne, bitwy, potyczki, jednostki i dowódcy, biografie, zbrodnie wojenne, wystąpienia polityków, działania wywiadów, plany - pytania i dyskusje.
ODPOWIEDZ
Mikulski
Szeregowy
Szeregowy
Posty: 1
Rejestracja: ndz paź 23, 2022 8:12 pm

Wilno wrzesień 39 i obóz pracy w Yuzhe/Wilno Sept 39 & Yuzhe Labour Camp /

Post autor: Mikulski » ndz paź 23, 2022 8:24 pm

Poszukuję informacji na temat wkroczenia Sowietów do Wilna we wrześniu 1939 roku oraz jednostek, które stanęły do obrony miasta i okolic.
Mój dziadek Aleksander Mikulski, o którym wiadomo, że był ułanem, brał udział wraz z bratem (bratami). Pochodzili oni z pobliskiej Kosiny Małej (Szumsk pow. Wileński) - jeden z nich został potwierdzony jako rezerwista powołany do udziału najprawdopodobniej z Nowej Wilejki.
Niewiele wiadomo o służbie mojego dziadka, gdyż w czasie wojny i po niej był on najbardziej skryty (w obawie przed represjami ze strony komunistów). Stąd istnieją tylko ancedotyczne opowieści - pewne wspólne wątki, ale nie do końca sprawdzalne.
Poszukuję informacji na temat jednostki, w której mogli służyć. Kto był jej dowódcą? Jaki był jej skład (liczebność itp.?), i skąd się rekrutowali?
Poszukuję również szczegółów na temat przebiegu bitwy i tego, co się z nimi stało (odwrót? pojmanie? internowanie - Kozielsk lub inny, Syberia?) Wiem, że dziadek Aleksander był przez krótki czas w obozie pracy w Juzhe.
Informacje w książkach i w internecie dostępne w języku angielskim są raczej ogólne i nie pomogły w odpowiedzi na moje pytania ani nie dały żadnego dodatkowego rozeznania. Mam mnóstwo tego typu informacji. Szukam konkretów, o których mowa powyżej. Relacje ancedotyczne też są w porządku. Mogę spróbować zweryfikować je w razie potrzeby. Szukanie jakichkolwiek wskazówek!
Mam nadzieję, że ktoś może pomóc. Dziękuję z góry.


-----------------------------

I am seeking information relating to the Soviet invasion of Wilno in September of 1939 and the units who stood to defend the city and vicinity.
My grandfather, Aleksander Mikulski who was known to have been an Uhlan was involved along with his brother(s). They were from nearby Kosina Mala (Szumsk area of Wilno powiat) - one of which was confirmed as a reserve called up for participation most likely from Nowa Wieljka.
Little is known regarding my grandfather's service as he was most secretive during and after the war (for fear of reprisal by the communists). Hence, there are only ancedotal stories - some common threads, but not entirely verifiable.
I am seeking information on the unit they may have served. Who was its commander? What was the make-up (numbers etc.?), and where were they recruited from?
Details on what transpired in battle and what happened to these men is aslo sought (retreat? capture? interment - Kozelsk or other, Siberia?) I do know that grandfather Aleksander was in Yuzhe labour camp for a short time.
Information in books and online available in English is rather general and has not helped answer my questions or provided any additional insight. I have plenty of this type of information. I am looking for the specifics mentioned above. Ancedotal accounts are fine too. I can try to verify it if necessary. Looking for any clues!
I am hoping someone can help. Thank you in advance.

ODPOWIEDZ