space
 
Kampania Wrześniowa 1939 | Wojna Obronna 1939 | IV Rozbiór Polski | Kampania obronna 1939 | Polendfeldzug 1939 | Polish Campaign 1939 | Feldzug in Polen 1939

Strona główna 

  

Forum

  

Artykuły 

  

Bitwy i potyczki

  

Organizacja

  

Uzbrojenie

  

Biografie

  

Galerie

   Odwiedź nasz profil na Facebooku i zostań naszym fanem!  

 Kontakt 


Wspomnienia Jana Behnke z kampanii wrześniowej 1939

Jan Behnke - wspomnienia z września 1939Jestem obecnie na emeryturze, w związku z czym dysponuję dużo wolnym czasem, swoboda myślenia w przeanalizowaniu mojego życia w minionych latach a w szczególności okresu służby czynnej w wojsku Polskim i brania udziału w walkach z agresorem niemieckim. Ażeby przeżycia tych lat nie uległy zapomnieniu, postanowiłem przelać je na papier tym bardziej że moje dzieci jak i wnuki zmusiły mnie do tego. Ja osobiście jestem zadowolony , że po pierwsze mam słuchaczy moich wspomnień, jak również to że pisząc niniejsze wspomnienia mam pewność że czytać je będą nie tylko moje dzieci, a dzieci moich dzieci i dzieci ich dzieci!

Ojciec Dzieciom i Dziadek Wnukom
Gubin w styczniu 1988 roku.

Wspomnienia z przeżytych lat to jest od dnia 1 lipca 1938 r. do miesiąca października 1939 roku, postanowiłem rozdzielić na trzy etapy. I tak:

  1. Etap pierwszy : Służba czynna w Wojsku Polskim
  2. Etap drugi: Przygotowanie do wojny
  3. Etap trzeci: Branie czynnego udziału w walkach rejonu rzeki Bzury i powrót do domu rodzinnego

Etap pierwszy

Do czynnej służby w Wojsku Polskim zgłosiłem się ochotniczo z jednorocznym wyprzedzeniem. Od najmłodszych moich lat marzyłem o wojsku i mundurze, a w rzeczywistości mundurze z żółtym sznurem , rogatywce z czerwonym otokiem. Czyli służbie w żandarmerii.

Marzenia moje spełniły się. W miesiącu czerwcu 1938r otrzymałem wezwanie na komisję wojskową, a następnie w tym samym miesiącu wezwanie do stawienia się w dniu 1.07.1938r. W Koszarach Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu, to jest do szkoły podoficerskiej. Po stawieniu się w koszarach, po załatwieniu formalności wyfasowaniu wyposażenia, otrzymałem przydział do 4-tej Kompanii, której dowódcą był Kpt. Modzelewski. Stan Kompanii 60-ciu chłopa 4- ch oficerów 3-ch sierżantów i 3-ch kaprali i 1 plutonowy Kalinowski. Dowódcą szkoły był płk. Stanisław Sitek. Okres szkolny 5-cio miesięczny, to jest od dnia 1.7.1938 do 30.11.1938.

Po zakończeniu nauki odbyła się przyjemna uroczystość z jednoczesnym wręczeniem świadectw (świadectwo nadal posiadam) jak również ogłoszeniem przydziału do jednostek żandarmerii na terenie całego kraju. Wraz z kolegami Wiktorem Kineckim i Franciszkiem Gorzkim otrzymaliśmy przydział i zostaliśmy skierowani do 8-go Dywizjonu Żandarmerii w Toruniu, skąd po krótkim pobycie skierowano nas do posterunku żandarmerii przy lotnisku wojskowym w Toruniu, gdzie zajęliśmy miejsce starego rocznika, który odszedł do "cywila".

Nasza służba polegała na ochronie lotniska przed szpiegami i ewentualnymi dywersantami , to jest patrolowanie przyległych terenów do lotniska. Służba zmianowa w dzień i w nocy jednak ciekawa tym bardziej, że przy lotnisku była prowadzona produkcja samolotów P11 oraz części zamiennych do innych samolotów jak również w południowej części na terenach przyległych były hangary dla samolotów cywilnych, przeważnie do RWD. Przez użytkowników hangarów i właścicieli tych samolotów byliśmy wysoko szanowani, gdyż pomagaliśmy w ich wykołowywaniu na pas startowy. Przy okazji zarobiło się nieraz paczkę papierosów względnie parę złotych. Dlatego też teren ten był przez nas pilnie strzeżony.

Do ciekawych momentów należało by zaliczyć katastrofy lotnicze, a w okresie mej krótkiej służby trzy wypadki tak:

Odbywający oblot nocny na samolocie "Karaś" w podejściu do lądowania stracili w pewnym momencie widoczność pasa startowego, z uwagi na to, że za mocno zniżyli podejście do pasa startowego, którego widoczność zasłonił las młodniak, tak że samolot zaczął lądować na wierzchołkach drzew ścinając je aż osiadł na grubych pniach tegoż młodnika zaledwie 10 metrów od lotniska. Samolot został całkowicie zniszczony nie nadając się do remontu. Przeznaczono na złom. Jeden członek załogi został lekko ranny.

Drugim wypadkiem to wywrotka samolotu bojowego "Łoś". Samolot ten był transportowany (przelot) z bazy w Dęblinie z przeznaczeniem dla lotniska w Toruniu, jako eksponat do szkolenia pilotów. Z uwagi na to że był to nowoczesny samolot bojowy w związku z tym jego przelot był trzymany w ścisłej tajemnicy. Ochrona lotniska wzmocniona, wszystkie drogi dojazdowe zamknięte dla ruchu cywilnego oraz ścisła kontrola dowód osobistych i przepustek. Nadszedł moment lądowania. Całe nieszczęście ,że samolot pilotowali lotnicy nie znający terenu lotniska, które było uprawiane to jest część lotniska zaorana, zabronowana i obsiana trawą. Zaś nowe pasy startowe nowo wybetonowane nie nadawały się chwilowo do użytku. Dlatego tez po wylądowaniu puszczono samolot na wolny bieg nie zważając na znaki końca lotniska starego - to też samolot kiedy zrobił ostry skręt wjechał na nowo uprawiane lotnisko , zarył się w ziemie i stanął sztorcem. Cały samolot uległ zniszczeniu, został rozebrany i w częściach odesłany do Dęblina.

Trzeci wypadek to w czasie ćwiczeń atakujący samolot P11 źle obliczył odległość od samolotu atakowanego tak, że śmigłem ściął jego podwozie, sam zaś spadł na ziemie w pobliżu hangarów. Pilot poniósł śmierć na miejscu...


Etap Drugi

Opisane w poprzednim rozdziale momenty, nie przysłoniły nadciągającej
burzy z zachodu, nasz wróg odwieczny – niemcy przygotowywali się do napaści na
nasz kraj. W związku z tym u nas trwały przygotowania na odparcie na
ewentualnego impasu. Przejawiało się to w wzmożonych kontrolach dróg
dojazdowych do lotniska, przebazowanie jednostek, intensywnych ćwiczeniach i
innych z tym związanych. Dlatego nie zdziwiło nas to, że pewnego dnia miesiąca
lipca 1939 roku otrzymałem skierowanie do miejscowości Zbiczno (powiat
brodnica). Tam tez udałem się z dwoma innymi żandarmami wydelegowanymi z 8
Dywizjonu Żandarmerii. W miejscowości tej został uruchomiony tymczasowy
posterunek żandarmerii. Zadaniem naszym był ochrona tajemnic wojskowych, a
konkretnie bunkrów i rowów strzeleckich, które usytuowane były pomiędzy
jeziorami i przy drogach biegnących do granicy Prus Wschodnich. Służba polegała
na kontroli lasów i dróg z tego rejonu, wychwytywaniu wałęsających się różnych
osób, które nie potrafiły się wylegitymować i doprowadzenie ich do posterunku w
Zbicznie.
W tym rejonie przebywaliśmy do dnia 29 sierpnia, natomiast jednostki
wykonywające umocnienia zostały wycofane wcześniej tak, że żołnierze opuścili te
tereny do dnia 27 sierpnia, pomimo ,że rozpoczęte roboty nie były wykonane w
całości. Myśmy natomiast służbę pełnili nadal gdyż brak było rozkazu likwidacji
posterunku. Dopiero w nocy z dnia 28 na 29 sierpnia zostaliśmy zawiadomieni
,ażeby posterunek likwidować i powrócić do macierzystych jednostek. Nie mając
innych środków lokomocji drogę powrotną kontynuowaliśmy na rowerach do
Brodnicy i dalej na przypadkowym samochodzie do Torunia. Zgodnie z rozkazem
swoje przybycie mieliśmy zgłosić w sztabie 8 Dywizjonu Żandarmerii, celem
otrzymania dalszych rozkazów jak również tam winno nastąpić otwarcie kopert
mobilizacyjnych.

Niestety – po przybyciu na miejsce okazało się ,że koszary 8 Dywizjonu
Żandarmerii zostały zajęte przez wojsko z mobilizacji, a co stało się z nasza
jednostką do dzisiaj los jej mi nie znany. W związku z tym stanęliśmy wobec
pytania – co dalej? Tym bardziej, że niemcy w dniu 1 września 1939 roku bez
wypowiedzenia wojny rozpoczęły agresję na Polskę. Jako pierwsze to otwarcie
kopert mobilizacyjnych wewnątrz, których była instrukcja do dalszego działania
na wypadek wojny jak np. miejsce zdania starego umundurowania i wyfasowanie
nowego, zdanie karabinów starych i wyfasowanie nowych wraz z amunicją oraz
wyfasowania znaku rozpoznawczego. Zgodnie z instrukcją mobilizacyjną udaliśmy
się najpierw do magazynów mobilizacji celem zdania starych starych jak i również
wyfasowania nowych mundurów. Po przybyciu na miejsce okazało się ,że
wskazane magazyny są zupełnie puste, bramy i drzwi pootwierane oraz bez
wartowników. Wobec powyższego udaliśmy się do arsenału broni celem
wyfasowania nowych karabinów. Na miejscu zastaliśmy ohydny bałagan. Nie
można było się dogadać się w tej sprawie , dopiero po interwencji jednego z
wyższych oficerów po długo godzinnym wyczekiwaniu wydano nam karabiny typu
"Mauser", ładownica oraz 20 sztuk amunicji.
Tak uzbrojeni zgłosiliśmy się w koszarach 55 Pułku Piechoty i z przydziałem
do ochrony sztabu tejże jednostki. Wkrótce cała jednostka opuściła koszary
udając się w kierunku Kutna. A my po przejściu przez most i zatrzymaniu się
sztabu w forcie Bolesława Chrobrego wydzielono Pluton żołnierzy do ochrony
mostu kolejowego i zatrzymania ruchu, gdyż w tym czasie saperzy minowali filary
tegoż mostu celem jego wysadzenia. Na dany rozkaz wstrzymano ruch i część
mostu zwaliła się do Wisły.

Po dołączeniu się do jednostki maszerowaliśmy szosą w rejon Kutna i tam w
lasach nastąpiło pierwsze przeciwuderzenie naszej i innych jednostek na
nacierających niemców. Pomimo użycia ciężkiego sprzętu i czołgów przez
niemców, nie złamano szeregów żołnierzy Wojska Polskiego, dzięki brawurowemu
natarciu zmuszeni zostali wycofać się. Po ciężkich walkach wycofaliśmy się w
kierunku Torunia z zadaniem ochrony sztabu.
Następnym jakimś innym rozkazem wydzielono nas wraz z kilkoma
żołnierzami innych jednostek do ochrony mostu dla pieszych na Wiśle. Następny
rozkaz to wstrzymanie wszelkiego ruchu na tym moście na to że most ten
postanowiono zniszczyć przez wysadzenie.
W tym też czasie ukazały się pierwsze niemieckie samoloty. Następnym
zadaniem to kierowanie wszystkich jednostek jak: maruderów i pojedynczych
żołnierzy do Fortu Bolesława Chrobrego znajdującego się w stronie południowej
Torunia, skąd po sformowaniu większych jednostek kierowano je w kierunku
Kutna, gdzie nastąpiła koncentracja wojsk "Armii Poznań" i pierwszych walk w
tym rejonie.
W tym też czasie przeszliśmy pierwsze bombardowanie Torunia i jego
przedmieścia. Sytuacja stała się krytyczna gdyż z powodu nalotów bombowców i
myśliwców nieprzyjaciela na nasze zgrupowanie wojskowe jak również ludność
cywilną, uciekającą w panicznym strachu w kierunku Warszawy. Zatłoczone
szosy uciekinierami ,przegrupowania wojsk, brak naszych samolotów stworzyło
idealne warunki dla myśliwców niemieckich w mordowaniu tak ludności cywilnej
jak i żołnierzy. Samoloty te latały nad zatłoczonymi drogami siejąc śmierć z broni
pokładowej.
Rozzuchwaleni piloci niemieccy widząc, że z naszej strony nie zagraża im
niebezpieczeństwo urządzali sobie polowanie na pojedyncze osoby uciekające
przez pola. Taki wypadek przechodziłem osobiście. Wraz z innymi biegliśmy przez
kartoflisko do widocznego w dali zagajnika. W tym czasie jeden z myśliwców
dokonał zwrot znad szosy i lecąc nisko(2-3 metry) ponad kartofliskiem chciał
mnie biegnącego staranować. Dzięki potknięciu się upadłem tak że samolot
przeleciał nade mną dotykając mnie prawie kołem. Następnie zrobił nawrót i
widząc, że żyje i lecę w kierunku krzaków, ponownie zaatakował mnie jak
poprzednio, jednak bez skutku. Kiedy następnie nawrócił znajdowałem się wraz z
innymi w zbawczym zagajniku, którym okazał się normalnym rowem porośniętym
krzakami. Po ponownym nawrocie zaczął mnie widocznie szukać.
Krążył nad kartofliskiem i nad rowem, w którym znalazłem schronienie na
uspokojenie nerwów. Wówczas wszyscy żołnierze zalegający wspomniany rów
zaczęli strzelać do buszującego niemca i to szczególnie gdyż w pewnym momencie
samolot lecąc i tak na niskiej wysokości zarył się czubem w ziemię. Wśród nas
zapanowała nieopisana radość tym bardziej ,że po przybyciu do leżącego w ziemi
samolotu stwierdziliśmy ,że w kabinie znajduje się żyjący jeszcze ranny pilot ( o ile
sobie przypominam był to 17 letni bawarczyk) który jeszcze próbował strzelać do
otaczających go żołnierzy. Na miejscu został wykonany wyrok wiadomy. Było to
zdaje się w dniu 14 września 1939, ostatni dzień walk w rejonie Kutna, gdyż
wojsko zostało zdziesiątkowane, wydawano różne sprzeczne rozkazy co w
konsekwencji powodowało rozprzężenie i chaos, tworzenie większych i mniejszych
grup żołnierzy, którzy na własna rękę kontynuowali marsz w kierunku Warszawy
względnie Puszczy Kampinowskiej gdzie następowała koncentracja naszych
wojsk.

Ja wraz z moją grupą dowodzoną przez sierżanta(nazwiska nie znam)
udaliśmy się w kierunku Żychlina. W międzyczasie w szeregi nasze zaczął się
wkradać głód i brak wody pitnej. Całym pożywieniem w tych dramatycznych
dniach były suchary(10 sztuk) z żelaznej porcji zaś o wodzie względnie innych
płynach, które zaspakajałyby pragnienie nie było mowy. Wszystkie studnie na
całej trasie oblegane były przez żołnierzy i ludzi cywilnych którzy to na różne
sposoby czerpali znajdujące się w nich resztki wody. W tym celu użyto wszystkie
linki , sznury druty, do których przywiązywano nawet manierki , spuszczano na
dno i czekano na ich napełnienie. To też ucieszyło nas gdy jeden z tamtejszych
gospodarzy wskazał nam stojącą w szopie beczkę wypełnioną wodą.
Uzupełniliśmy menażki i manierki i znalezione różne naczynia i dalej wymarsz do
Żechlina.
Głód coraz bardziej dobierał się do naszych żołądków powodując apatię i
słabość. W czasie przebywania tej trasy byliśmy stale niepokojeni przez pilotów
niemieckich. Na jednej z polan leśnych niedaleko Żechlina mieliśmy możność
oglądać nasz samolot, w dodatku cywilny RWD, pilotowany przez mężczyznę
cywila i ukryty w lesie na dużej polanie. Widzieliśmy jak samolot w pewnym
momencie poderwał się i rzucił na nadlatujące samoloty niemieckie. W nierównej
jednak walce został strącony i spadł daleko w lesie. Również w tym czasie
widziałem nasze dwa samoloty P11 które po prostu wymiotły samoloty niemieckie
z rejonu Żechlina tak że mogliśmy dalej kontynuować nasz marsz.
Wreszcie głodni, niewyspani w uszkodzonych mundurach wkroczyliśmy do
Żechlina. Główne ulice zatłoczone przez ludność cywilną i zbieraninę żołnierzy
różnych jednostek. Po wkroczeniu do miasta w tym też czasie nastąpiło
rozwiązanie naszej grupy. Z tą chwilą w trójkę przystąpiliśmy do poszukiwania
wody do picia i czegokolwiek do jedzenia. Krążąc we trójkę po ulicach Żechlina w
pewnym momencie zauważyliśmy gromadzenie się ludności przed jednym ze
sklepów, którym okazał się sklep piekarniczy. Wtajemniczeni powiedzieli nam ,że
dokonuje się w tej chwili wypiek dla jakiejś jednostki wojskowej, a który będzie
pobierany i dostarczany właśnie do tego sklepu. W związku z tym zajęliśmy
stanowiska przed sklepem oznajmiając czekającym ,że właśnie my mamy chleb
ten pobrać i z kolei konwojować do jednostki "??" stacjonującej za miastem. W ten
sposób udało się nam zdobyć 3 chleby i ulotnić się z nimi. Co było dalej nie
wiadomo czy chleb faktycznie był przeznaczony dla wojska czy też rozgrabiła go
ludność cywilna.

Mając chleb postanowiliśmy udać się na poszukiwanie wody, której jeszcze
tam nie brakowało. Po zaspokojeniu pierwszego głodu, pragnienia i odpoczynku
postanowiliśmy się udać do miejscowości Gąbin. We trzech wędrowaliśmy w
poszukiwaniu większych zgrupowań wojsk.
Po przybyciu do miasta Gąbin. Samo miasto o niskiej zabudowie, dachy
pokryte przeważnie papą. W jednym wypadku natrafiliśmy na budynek z
czerwonej cegły stojący na obrzeżu miasta. Budynek zajęty był przez wojsko.
Korzystając z tej okazji zameldowaliśmy się u pełniącego dyżur majora (nazwisko
nieznane) z prośba o wcielenie nas do stacjonującej tam jednostki. Po
wylegitymowaniu nas i stwierdzeniu że jestem żandarmem ( pozostali to żołnierze
piechoty) przyjęto nas nakarmiono i rozkazano wymienić wartę na zewnątrz
budynku.
W pewnym momencie nastąpił ostrzał artyleryjski Gąbina przez niemców.
Niektóre pociski trafiły w nasz budynek tak, że trzeba było się kryć w korytarzu. I
dalej znów nic się nie działo, z tym , że żołnierze opuścili zrujnowany budynek,
załadowali się na wozy i znikli z pola widzenia. Niemcy dokonali nalotu
bombardując tak miasto jak i jakieś cele wokół miasta. Po zakończeniu nalotu
postanowiliśmy i my wyruszyć w kierunku Bzury i następnie Puszczy
Kampinowskiej.
Korzystając z okazji ,że w tym kierunku jechały wozy konne z uciekinierami
(m.in. z policjantami granatowymi i ich rodzinami) i po pewnych targach nasza
trójka załadowała się i w ten sposób dotarliśmy do miejscowości Sanniki. Tam tez
postanowiliśmy odpocząć przed dalszą drogą. Niestety. Miejscowość ta była
kilkakrotnie bombardowana tak ,że nie było żadnego widoku na dłuższe
zatrzymanie się. Dlatego też ruszyliśmy w dalsza drogę ,która obfitowała w różne
wydarzenia, które należałoby szczególnie opisać.
Zmęczenie i głód i pragnienie coraz więcej dawało się nam we znaki. Nogi
poodparzane, zapasowe onuce wykorzystane. To też z butami w ręku boso
dotarliśmy do dużej wioski (nieznana prawdopodobnie Brzozów Stary), która
zatłoczona była przez saperów z dużą ilością samochodów z pontonami. Na
pytanie co tutaj robią otrzymaliśmy odpowiedź, że samochody zostały
wypróżnione z paliwa , które to zabrali czołgiści. I tu się rozpoczął dalszy ciąg
naszej gehenny, a mianowicie.

Mieliśmy nadzieje że w tak dużej wiosce zaspokoimy przede wszystkim pragnienie. Nic z tego. I tu również w studniach zabrakło wody. Zrezygnowani i obawiając się nalotu postanowiliśmy wieś ta opuścić, a odpoczynek zorganizować
na widocznym z dala kartoflisku. Ziemniaki były już wybrane, pozostały natomiast kupki łęcin. Zajęliśmy jedną z większych i to było dla nas nieszczęście.
Po rozrzuceniu bowiem łęcin okazało się że na ich spodzie ktoś ulokował większą ilość puszek konserw. 5-cio kilowych z zawartością szynki produkcji zakładów
mięsnych w Gnieźnie. Postanowiliśmy skorzystać ze znalezionego skarbu. Poszły
bagnety w ruch, puszki zostały otwarte i zawartość podzielona. Jedynie jeden z współuczestników ostrzegał nas przed sporym niebezpieczeństwem, a mianowicie pogłębieniem pragnienia. Na ostrzeżenia te umysły i żołądki nasze nie reagowały.
To też zawartość pierwszej puszki została momentalnie opróżniona, żołądki
nasycone. Zjedzona przez nas słona szynka spowodowała faktycznie niemałe
pragnienie.
Wpadliśmy na pomysł ażeby konserwy te zamienić na wodę. Każdy z nas
zabrał po 2 puszki. Przemęczeni i spragnieni picia zatrzymaliśmy się w następnej
wiosce Wężyki. I tu studnie bez wody. Idąc też od domu do domu prosiliśmy o
wodę, a gdy otrzymaliśmy odmowę odpowiednio oferowaliśmy jedna puszkę
konserwy w zamian na za 5 litrów wody. Nasze starania spełzły na niczym –
pomimo tak bogatej oferty wody nie zdobyliśmy. Pociechą było jedynie to, że
zbliżaliśmy się do Bzury, którą płynęła zbawcza woda.

Etap trzeci

Dzień i noc z dnia 17 na 18 września był to właściwie ostatni akt klęski w
całej kompanii wrześniowej. Tu nie można było zastosować żadnych uników, gdyż
pomału lecz systematycznie zamykał się pierścień wokół zgrupowania różnych
jednostek. Jednym słowem znaleźliśmy się w kotle bez wyjścia, nękani nalotami i
spychani w kierunku Bzury. Tak szosy jak i wszystkie inne drogi w rejonie Gąbin-
Wężyki zatłoczone były tak uciekinierami jak i różnymi jednostkami Wojska
Polskiego. W kierunku Gąbina zdążała kolumna wozów konnych Polskiego
Czerwonego Krzyża z rannymi, natomiast w kierunku Bzury zdążała jednostka
artylerii ciężkiej. W niektórych wypadkach ciągnione armaty spychały wozy
kolumny sanitarnej do rowów powodując ich wywrotki i powodując śmierć
znajdujących się na nich rannych.
W tym czasie nasza trójka pogubiła się tak ,że do Bzury dobrnąłem sam
jeden wraz z żołnierzami innych jednostek. Wreszcie rzeka Bzura i widniejący z
dala most, który właściwie nie był już mostem zdatnym do przeprawy
zaminowany nie wiadomo przez kogo. Po dotarciu do samego mostu w pierwszym
porywie pragnęliśmy ugasić pragnienie, niestety z wody tej nie skorzystaliśmy
czego powodem był pływające ciała żołnierzy i zabrudzona krwią woda.
Zrozpaczeni do ostatnich granic głodni i spragnieni picia przeprawiliśmy się w
okolicy mostu na przeciwległy brzeg i szosę biegnącą w kierunku Kampinosu.
Po przeprawieniu się przez Bzurę krew w żyłach zamroził nam widok walki
przeprowadzonej w tym rejonie przez czołgi Polskie i niemieckie. O ile zdążyłem
zorientować się przy blasku palących się czołgów i innych wozów bojowych była to
nie walka a rzeź zdesperowanych polskich czołgistów z czołgistami niemieckimi
czego obrazem były pozszczepiane z sobą wozy pancerne i czołgi. Był to
niesamowity widok . Obok czołgów w rowach leżeli popaleni żołnierze Polscy wraz
z żołnierzami niemieckimi, których połączyła śmierć. Niesamowita była również
prośba konających żołnierzy o ukrócenie cierpień.
W nocy w dniu 17 września zostaliśmy wyparci przez niemców z zajętych
terenów i ponownie po sforsowaniu Bzury dołączyliśmy do wojsk koncentrujących
się w okolicach Rybno-Węrzyki-Ruszki. Staraliśmy się uzupełnić brakującą
amunicję oraz zmienić mokre onuce i odpocząć gdyż zapowiadano, że w nocy z
dnia 17 na 18 września nastąpi ponowne forsowanie Bzury w celu zdobycia
przyczółka na m.Kampinos i dalej do Puszczy Kampinowskiej. Po jako takim
uzupełnieniu amunicji, zmienieniu mokrych mundurów na suche zyskane z
wiadomych źródeł... . O godzinie 4 nad ranem w dniu 18 września sforsowaliśmy
rzekę Bzurę na odcinku Chodków-Sochaczew. (Około 1000 żołnierzy)
Całość terenu pod obstrzałem snajperów i innych żołnierzy niemieckich
ulokowanych na drzewach skąd mieli szerokie pole do popisu w likwidowaniu
pojedynczych żołnierzy polskich. Pomimo tego zgrupowanie nasze stale poruszało
się naprzód w kierunku Puszczy Kampinowskiej , likwidując zza usypywanych
kopczyków niemieckich snajperów. Kiedy już zbliżyliśmy się do brzegu puszczy
wyszły z ukrycia czołgi od strony Sochaczewa i z drugiej od strony Żelazowej Woli
likwidując z karabinów maszynowych resztki polskiego wojska. W tym też czasie
zostałem ranny jak setki innych żołnierzy. Był to zdaje się ostatni "kocioł"
zamknięty i zdobyty przez niemców.

W dniu 18 września w godzinach porannych na miejsce walk przybyła
kolumna sanitarna i inne podwody konne zajęte przez niemców i pod ich
rozkazami polscy żołnierze zbierali nas rannych. Ładowali nas jak popadło na
wozy i po sformowaniu kolumny wieziono nas w kierunku Sochaczewa. Ta droga
zbudowana z kamieni tzw "kocie łby" jak i pragnienie spowodowane gorączką,
jazda nasza była prawie nie do wytrzymania i stąd głośne jęki i krzyki. W pewnym
miejscu kolumna została zatrzymana przez konwojujących niemców, wyrzucono z
wozów do rowu znajdujące się na nich przedmioty jak siodła -- i inne. W to
miejsce żołnierze polscy zostali zmuszeni do wymoszczenia wozów słomą ze
stogów znajdujących się przy trasie naszego konwoju. Ponownie załadowano nas
na wozy , kolumna ruszyła i zawiozła nas na plac przy ocalałej szkole.
Zładowano nas na ziemię, wozy odjechały a my wszyscy ranni czekaliśmy
na dalsze rozwój wypadków. Po około 3 godzinach czekania zostałem wraz z
innymi przeniesiony do jednej sal i złożony na znajdująca się tam słomę.
W dniu następnym to jest 19 września przeniesiono mnie do sali
operacyjnej. Stół szkolny ---- jak również duży kosz stojący w narożniku tejże do
składowania amputowanych rąk i nóg. Pierwszego zabiegu dokonał przydzielony
na mój rejon Dr Zimmerman. Żyd, który z poświęceniem i samozaparciem starał
się ulżyć naszym cierpieniom. Jedzenie otrzymaliśmy z ustawionej na placu przy
szkole-kuchni polowej obsługiwanej przez polskich żołnierzy kucharzy pod
nadzorem żołnierzy niemieckich. Tylko dzięki pomocy ze strony sochaczewskiej
ludności którzy w ten czy inny sposób dostarczyła żywność a w szczególności
płyny do picia, leżenie na słomie i pobyt w tym prowizorycznym szpitalu był
znośny.
Na naszej sali byli również ranni którzy pomimo pomocy tak ze strony
wspomnianego lekarza jak i dwóch sanitariuszy zmarli. Każdego dnia rano
sanitariusze dokonywali przeglądu sal skąd zabierali zwłoki zmarłych ładowali na
wozy i wywozili gdzie, nie wiadomo.

Po okresie półtora miesiąca rozeszła się pogłoska o tym że ranni
znajdujący się w tej szkole zostaną wywiezieni do innego obozu na dalsze leczenie.
Kto mógł przy pomocy miejscowej ludności opuścił nocą szkołę-szpital udając się
do ich mieszkań skąd różnymi środkami lokomocji kierowany był do domów.
Ja byłem otoczony opieką przez rodzinę kolejarza który wraz z córka
zaprosił mnie do własnego mieszkania gdzie zostałem serdecznie przyjęty przez
cała rodzinę. Pamiętam ,że w dowód wdzięczności podarowałem tejże córce
srebrny pierścionek z czerwonym oczkiem gdyż była to jedyna rzecz którą
otrzymałem w dowód pamięci oficera. Po kilku dniach dzięki znów inicjatywie
wspomnianego kolejarza zostałem ulokowany na parowozie zdążającym do
Torunia i dzięki polskiej obsłudze tegoż parowozu szczęśliwie dotarłem do
Torunia. Gdzie następnie otoczony zostałem opieką pomimo nieznanych mi bliżej
osób ulokowany z kolei na inny parowóz zdążający do Poznania. Po drodze
obsługa parowozu zatrzymała się na stacji PKP Trzemeszno, pomogła przenieść
mnie do poczekalni dworcowej skąd zostałem zabrany przez mojego ojca i
przewieziony do rodzinnego domu.
Tak zakończyła się moja idylla wojenna i marzenie o zwycięskiej wojnie.
Niestety z uwagi na tak odległy czas nie mogę podać nazwisk współtowarzyszy
walk. Przedstawione fakty są prawdziwe, przeżyte i spisane przez Jana Behnke.
Głoszone hasło : "Nie oddamy kawałka ziemi ani guzika od płaszcza". Na
pamiątkę przebytej Kampanii Wrześniowej został mi znak rozpoznawczy i właśnie
guzik od mojego płaszcza, który to przedmiot został dla mnie niezapomniana
pamiątką.

Opracował
Jan Behnke
Gubin 1988

Przepisał rękopis
F. B.
Czerwiec 2011

Oddział Jana Behnke Świadectwo szkoły podoficerskiej Jana Behnke 1938 rok Jan Behnke Artefakty Jana Behnke
space

Zachowaj przeszłość
Nie pozwól aby wspomnienia Twoich bliskich uległy zapomnieniu, a rodzinne archiwum bezpowrotnie przepadło! Spisz relacje swoich bliskich, zeskanuj zdjęcia i dokumenty, a my je opublikujemi i zachowamy dla przyszłych pokoleń.
Rekrutacja do naszej załogi!
Jeżeli interesujesz się historią kampanii wrześniowej, uzbrojeniem, itp. i chciałbyś spróbować swoich sił w pisaniu artykułów na tematy z nimi związane, to skontaktuj się z nami. 
 
Tagi: obrona Warszawy rekonstrukcje 1939 katyń agresja zsrr bitwa pod Mławą bitwa nad Bzurą bitwa pod Mokrą bitwa pod Wizną obrona Westerplatte bitwa w Borach Tucholskich bitwa pod Kockiem 7tp tks kalendarium 1939 bitwa pod Szackiem i Wytycznem organizacja Wojska Polskiego 1939 uzbrojenie niemieckie 17 września uzbrojenie zsrr
 
space
Kampania Wrześniowa 1939 Copyright © 1997-2018      Mapa portalu   |   Kontakt   |   § Zastrzeżenia prawne 
space